Broschyr

Kort om Med Doc Info

* trygghet på resan
* unikt journalhanteringssystem
* alltid tillgång till medicinsk journal (inom 4 timmar)
* alltid dygnet runt bemanning
* internationellt tolkningsbar journal baserad på WHO:s ICD-10 system
* garanterad sekretess (slutet system)
* digital avpersonifierad journal
* journalleverans via e-mail eller SMS
* personlig PIN-kod för akuttillgång
* personligt plastkort med hälsoinformation (In Case of Emergency)
* all medicinsk kommunikation sker endast genom text
* alltid uppdaterad journal
* erfaren medicinsk personal
* ansvarig läkare
* hälsokontroll på vår egen klinik eller av mobilt hälsoundersöknings team
* 30 års erfarenhet
* den jourhavande har alltid kontakt med vår ansvarige läkare
* avtal gäller i 3 år

Sid.1 | För sjukvården tillgång till akutinformation...

Sid.2 | Medicinsk journal via SMS och E-mail

Sid.3 | Utomlands, ICE kort, journal, olycka

Sid.4 | Läkarundersökning före resan utomlands

[efb_likebox fanpage_url=”MedDocInfo” box_width=”250″ box_height=”” locale=”sv_SWE” responsive=”0″ show_faces=”0″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”1″ hide_cta=”1″ ]